Visningsrom er Numer sitt nettbaserte utstillingsrom. Her vil vi formidle skjermbasert tegnekunst, illustrasjon og animasjon.

Visningsrom nr. 1 «Sáiva», åpner 05. november